25 Μαΐου, 2024

Τελευταια Νεα

Προκήρυξης της Δημοπρασίας Αγροκτήματος τριών Ιερών Ναών της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Προκήρυξης της Δημοπρασίας Αγροκτήματος τριών Ιερών Ναών της Ιεράς Πόλεως  Μεσολογγίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ

Ανακοινώνεται εκ των τριών Ιερών Ναών της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ήτοι:
Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος
Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής
Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος

Ότι, την 16η του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, του έτους 2023 και ώρα 13:00΄ -έως- 14:00΄μ.μ. εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας (Οδός: Αρχιεπ. Δαμασκηνού εις Μεσολόγγιον), θα διεξαχθεί
«Πλειοδοτική Δημοπρασία»,
περί πωλήσεως Αγροτεμαχίου- Ακινήτου (ποτιστικόν κτήμα 29 στρεμμάτων περ.), εις θέσιν «Τριλάγγαθα» Μεσολογγίου.
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
1. Η (επαναληπτική βλ. την από 8/10/23 Διακήρυξη) Δημοπρασία αφορά την πώληση του ακινήτου- αγροτεμαχίου συνολικής επιφάνειας 29.414,55 τετρ. μέτρων με τα ακόλουθα κρατικά νόμιμα στοιχεία του ως εξής:
α) ΚΑΕΚ: 011311303001 και Α.Τ.Α.Κ: 1105744035 και
β) ΚΑΕΚ: 011311301009 και Α.Τ.Α.Κ: 1105744027.
2. Το αγροτεμάχιον, τυγχάνει συνιδιοκτησία των τριών ανωτέρω Ιερών Ναών της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το οποίο βρίσκεται εις θέσιν: «ΤΡΙΛΑΓΓΑΘΑ» Μεσολογγίου (πλησίον του «Πεδίου Βολής»), περιοχής του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και εις την Περιφεριακήν Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Το εν λόγω αγροτεμάχιον, αποτελείται εκ δύο τεμαχίων λόγω της διελεύσεως της «Ιόνιας Οδού», και παρέχεται εις αυτά ύδρευση εκ του Τ.Ο.Ε.Β. (δηλαδή ποτιστικά εξ` ολοκλήρου).
3. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί υπό ορισθείσης τριμελούς επιτροπής, Βάση της υπ. αρίθ: 51/277- 12ης Σεπτ.2023 Εκρίσεως Του Μητροπολιτικού Συμβουίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Το τίμημα εκκίνησηςς της πωλήσεως του ανωτέρου αγροτεμαχίου-ακινήτου, ο ρ ί ζ ε τ α ι: το π ο σ ό των 110.000,00 Χιλ. Ευρώ. Επίσης κάθε προσφορά μετά την έναρξη της Δημοπρασίας θα πρέπει να είναι (τουλάχιστον) κατά 2 ΄/ . ανωτέρα της προηγούμενης προσφοράς.
4. Πληροφορίες και αντίγραφα με τα των «Όρων» της παρούσης Διακηρύξεως της Δημοπρασίας, παρέχονται καθημερινώς διά πάσα ενδιαφερόμενον προς συμμέτοχην εις αυτήν, εκ των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, εις Μεσολόγγιον, εργασίμων ημερών και ωρών.(Δια περεταίρω πληροφορίες εις τα τηλ. 2631022322, 2631022421, εσωτ. 4 και 5) .

Εν Ι. Π. Μεσολογγίου τη 27η Οκτωβρίου 2023-10-26
Τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ιερών Ναών
Αγίου Σπυρίδωνος, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Παντελεήμονος

Related posts