25 Μαΐου, 2024

Τελευταια Νεα

Περίληψη Διακηρήξεως Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Πώλησης Ακινήτου

Την 6 του μηνός Οκτωβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και από την 13:00 μ.μ μέχρι την 14.00 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παντοκράτορος Πατρών θα διεξαχθεί πλειοδοτική δημοπρασία πώλησης ακινήτου. Η πλειοδοτική δημοπρασία αφορά την πώληση του ακινήτου- διαμερίσματος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας επί της οδού Κορίνθου 186-188 στην Πάτρα με τα στοιχεία ΣΤ-4 (σίγμα ταυ τέσσερα) του έκτου υπέρ το ισόγειο ορόφου εμβαδού 143 τ.μ. στο Ο.Τ. 547 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως του Δήμου Πατρέων στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Ως τίμημα εκκίνησης της πώλησης του ακινήτου ορίζεται το ποσόν των εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (152.000 ευρώ ) μετά δε την έναρξη της δημοπρασίας κάθε νέα προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% ανωτέρα της αμέσως προηγουμένης προσφοράς. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακηρύξεως και φάκελος της δημοπρασίας, παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, προς κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη δημοπρασία αυτή. (τηλ 2631022322 εσωτ. 4).

Related posts