18 Ιουλίου, 2024

Ἰερά Λείψανα

Ἱερά Λείψανα:  Τῶν Τοπικῶν Ἁγίων  

α) Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

β) Ἀνδρέου τοῦ Ἐρημίτου,

γ) Βαρβάρου τοῦ ἐν Τρύφῳ

δ) Αγιου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσσης

ε) Ἰωάννου τοῦ Βραχωρίτου

στ) Ἰακώβου τοῦ ἐν Δερβεκίστῃ, καθῶς καί διαφόρων Ἁγίων εἰς Ἱεράς Μονάς καί Ἱερούς Ναούς

ζ) Αγιου Βλασίου εν Σκλαβαίνοις και των συν αυτω συμμαρτηρησάντων Αγίων