23 Απριλίου, 2024

Τοπικοί Ἅγιοι

Τοπικοί  Ἅγιοι:   

α) Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός († 1779), 24 Αὐγούστου

β) Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός († 1682), 5 Αὐγούστου

γ) Βάρβαρος ὁ Πενταπολίτης (9ος αί.), 23 Ἰουνίου

δ) Ἀνδρέας ὁ Ἐρημίτης (12ος αἰ.), 15 Μαΐου

ε) Νεομάρτυς Ἰωάννης ὁ Βραχωρίτης (1790–1814) 23 Σεπτεμβρίου

στ) Ἰάκωβος Ἱερομάρτυς μετά τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Διονυσίου Διακόνου καί Ἰακώβου Μοναχοῦ (†1520), 1 Νοεμβρίου

ζ) Θεωνᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (16ος αἰ.), Σάββατο Διακαινησίμου

η) Θεόδωρος, Λάμπρος καί Ἀνώνυμος (†1786), 2 Νοεμβρίου

θ) Ἱερομάρτυς Βλάσιος ὁ ἐν Σκλαβαίνοις († 1006).

ι) Αγιος Καλλίνικος Επίσκοπος Εδέσσης ( + 8 Αυγούστου 1984)