25 Μαΐου, 2024

Τελευταια Νεα
Πνευματική Διακονία

Πνευματική Διακονία:

1.Θεῖον Κήρυγμα: Ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης∙ ὁ Γεν.Ἀρχιερατικός∙ οἱ Ἱεροκήρυκες∙ Ἀρχιμ. Παῦλος Ντανᾶς, Ἀρχιμ. Λαυρέντιος Καρανάσιος,Ἁρχιμ. Μακάριος Ἀντωνόπουλος.

2. Κήρυκες Θείου Λόγου:Ἀρχιμ. Θεόκλητος Ράπτης, Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Σιῶρος, Ἄρχιμ. Ἀναστάσιος Καντάνης, Ἀρχιμ. Νεκτάριος Τριάντης, καί ἅπαντες οἱ θεολόγοι καί προσοντοῦχοι  κληρικοί,  ὡς  καί  λαϊκοί  θεολόγοι.

3. Ἑσπερινά Κηρύγματα:Εἰς Μεσολόγγιον, Ἀγρίνιον, Ἀμφιλοχίαν, Βόνιτσαν, Αἰτωλικόν, Θέρμον, Ἀστακόν, Νεοχώριον, Κατοχήν, Κατούνα, Πάλαιρον, Καινούριον, Ματαράγκαν, Χαλκιοπούλους, Μενίδιον.

4. Ἐνοριακοί Κύκλοι Συμμελέτης Ἁγ. Γραφῆς ἀνδρῶν καί γυναικῶνΕἰς ἁπάσας τάς πόλεις καί κομωπόλεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

5Ἐπιτροπές Πνευματικῆς Διακονίας, ὑπό ἐντεταλμένων ἱερέων : α) Κατηχήσεως καί θείου κηρύγματος, β) Ἐπί τῶν αἱρέσεων, γ) Ἐπί τῆς Λατρείας, δ) Ἱερῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων, ε) Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.

6. Σχολαί Βυζαντινῆς Μουσικῆςἀναγνωρισμέναι ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ: α) «Δαυΐδ ὁ Ψαλμωδός» μέ ἕδρα τό Ἀγρίνιον (Τηλ. 26410.31 083) καί παραρτήματα εἰς πόλεις. β) «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης» μέ ἕδρα τό Μεσολόγγι (Τηλ. 26310.51 724).

7Σχολή Γονέων:  α) Ἐν Μεσολογγίῳ, ὑπεύθυνοι∙ Νικόλαος Ράπτης, Νικ. Κ. Σταμάτης.  β) Ἐν Ἀγρινίῳ, ὑπεύθυνοι∙ Βασιλική Καντάνη, Παντελεήμων Καντάνης, Νικόλαος Πετρόπουλος, Κωνσταντῖνος Τσιρώνης.

8. Σχολή Ἁγιογραφίας:Ἐν Μεσολογγίῳ (Τηλ. 26310.51 709) καί ἐν Ἀγρινίῳ (Τηλ. 26410.55 567), μέ ὁχτώ τμήματα θεωρητικῶν καί πρακτικῶν μαθημάτων.

9. Συνέδρια:Ἱεροψαλτῶν, Κατηχητῶν, Ἐκπαιδευτικῶν καί Θεολόγων καθηγητῶν, Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων, καθῶς καί Σεμινάριο Ἐπιμορφώσεως Κληρικῶν καί  Ἱερατικές Συνάξεις  κατά  μῆνα.