25 Μαΐου, 2024

Τελευταια Νεα
ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΔΑΥΙΔ Ο ΨΑΛΜΩΔΟΣ»

ΣΧΟΛΗ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΔΑΥΪΔ  Ο ΨΑΛΜΩΔΟΣ»

1.Πληροφοριακά στοιχεία:

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου «Δαυίδ ο ψαλμωδός», ως σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος λειτουργεί από το σχ. έτος 1992-93, επί επισκοπείας του μακαριστού Μητροπολίτου Θεοκλήτου Αβραντινής (†2007), με την υπ’ αριθ. 16514/9-6-1992/ΚΑΤΕΧΝ/Δ απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 410 Β’ /26-6-1992.

Κύριος εμπνευστής αυτής της προσπάθειας, ήταν ο αείμνηστος δάσκαλός μας, καθηγητής και πρωτοψάλτης Γεράσιμος Πρεβεζιάνος (†1994).

Η Σχολή μας, από το σχ. έτος 2006-07, επί επισκοπείας του μακαριστού Μητροπολίτου Κοσμά Παπαχρήστου (†2022), λειτουργεί στον ανώγειο χώρο του  «Φαφούτειου», Αγίας Τριάδος 2, τηλ. 2641031083, έχοντας επίσημη άδεια διδακτηρίου από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Μετά την αναγνώρισή της,  η Σχολή, λειτουργεί

α) Υπό την Αιγίδα και την πνευματική καθοδήγηση της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και

β) Υπό την άμεση διδακτική εποπτεία της Δ/νσης Μουσικής Εκπ/σης του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο

 • Καθορίζει την διδακτέα ύλη
 • Επικυρώνει καθ’ έτος το Μαθητολόγιο
 • Εγκρίνει μεταγραφές σπουδαστών προς και από άλλες αναγνωρισμένες σχολές
 • Εγκρίνει τους επί πτυχίω σπουδαστές
 • Συγκροτεί τις Επιτροπές Κατατακτηρίων και Απολυτηρίων Εξετάσεων
 • Θεωρεί τους Τίτλους Σπουδών
 • Εγκρίνει την καταλληλότητα του διδακτηρίου και εκδίδει, οσάκις χρειαστεί, νέο ΦΕΚ λειτουργίας

2.1. Σκοποί:

Σκοπός της Σχολής είναι η διδασκαλία και η συστηματική εκμάθηση της ελληνορθόδοξης εκκλησιαστικής Μουσικής.

2.2. Ειδικότεροι σκοποί:

α) Η μελέτη, διατήρηση, διάδοση και προβολή της πατρώας ψαλτικής τέχνης, όπως αυτή διασώθηκε ανά τους αιώνες έως σήμερα.

β) Η συστηματική μουσική κατάρτιση και επιμόρφωση καθηγητών και σπουδαστών.

γ) Η παράλληλη καλλιέργεια και διάδοση της δημοτικής παραδόσεως με χορωδιακά σύνολα παραδοσιακού τραγουδιού και τμήματα παραδοσιακών οργάνων.

δ) Η αναζωπύρωση της μεγάλης αυτής εκκλησιαστικής και εθνικής κληρονομιάς στη συνείδηση του λαού.

Η διατήρηση και η διάδοσή της μέσω εκδηλώσεων θρησκευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

2.3. Μέσα για τη επίτευξη των σκοπών:

α) Η υπεύθυνη και συστηματική διδασκαλία της ψαλτικής ιερής τέχνης και της παραδοσιακής δημοτικής μας μουσικής από καθηγητές κατηρτισμένους θεωρητικά και πρακτικά.

β) Η προβολή της Βυζαντινής μουσικής και της δημώδους, μέσω εκδηλώσεων, εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων και ψηφιακών δίσκων.

γ) Η συγκρότηση Χορωδιακών Συνόλων της Σχολής.

δ) Η τέλεση υποδειγματικών (λειτουργικώς και μουσικώς) ακολουθιών και η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών.

ε) Η συνεργασία με μουσικολόγους, διακεκριμένους ιεροψάλτες και φορείς πολιτισμού για τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και εκδηλώσεων που προβάλλουν και προωθούν τον εκκήσιαστικό και εθνικό μας πλούτο.

 1. Πρόγραμμα σπουδών – Εγγραφές – Φοίτηση – Εξετάσεις:

Το Πρόγραμμα Σπούδών περιλαμβάνει την διδακτέα ύλη, η οποία είναι καθορισμένη με ΦΕΚ από το Υπουργείο Πολιτισμού περί Ωδείων και Σχολών Μουσικής. Κατανέμεται σε πέντε (5) έτη σπουδών για την απόκτηση Πτυχίου Βυζαντινής Μουσικής και δύο (2) επιπλέον έτη για την απόκτηση Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής. Η διδακτέα ύλη του κάθε έτους σπουδών, που είναι συγκεκριμένη, δεν εξαντλείται σε ένα σχολ. έτος, αλλά σχεδόν σε δύο σχολ. έτη. Αυτό συμβαίνει, επειδή η φοίτηση δεν είναι καθημερινή αλλά δύο φορές την εβδομάδα.

Επίσης διδάσκονται από ειδικό καθηγητή τα λεγόμενα Υποχρεωτικά μαθήματα Τυπικού, Υμνολογίας, Λειτουργικής, Ιστορίας της Βυζαντινής Μουσικής, Απαγγελίας Αναγνωσμάτων, στοιχεία Σολφέζ και Ευρ. Μουσικής, τα οποία είναι υποχρεωτικά και προαπαιτούμενα για τους επί πτυχίω σπουδαστές, οι οποίοι υποβάλλονται σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις, ενώπιον επιτροπής της Σχολής μας, στο τέλος του σχ. έτους. (Το Τμήμα επί σειρά ετών αναλαμβάνει επιτυχώς ο καθηγητής της Σχολής μας π. Χρήστος Μουσελίμης).

Οι εγγραφές στη Σχολή αρχίζουν κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα ολοκληρώνονται στο τέλος Μαΐου. Όσοι έχουν γνώσεις Βυζαντινής Μουσικής, μπορούν να πάρουν μέρος σε Κατατακτήριες Εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται τον μήνα Οκτώβριο, από εξεταστική Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού, αφού καταθέσουν σχετική αίτηση έως 15 Σεπτεμβρίου.

Οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις, πραγματοποιούνται κατά τον μήνα Ιούνιο, στο τέλος κάθε διδακτικού έτους. Στις προαγωγικές, οι μαθητές εξετάζονται στα μαθήματα του τρέχοντος σχολ. έτους, ενώπιον τριμελούς επιτροπής καθηγητών της Σχολής μας. Οι απολυτήριες (πτυχιακές και διπλωματικές) πραγματοποιούνται ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό με απόφαση της Δ/νσης Μουσικής Εκπ/σης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Οι σπουδαστές μας είναι όλων των ηλικιών, αλλά κυρίως μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Το σχ. έτος 2022-23 φοιτούν στη Σχολή 189 σπουδαστές, πολλοί εκ των οποίων, διακονούν ήδη σε αναλόγια των Ι. Ναών της Μητροπόλεώς μας, αλλά και σε άλλες Μητροπόλεις, προσφέροντας έτσι στο λειτουργικό έργο της Εκκλησίας.

Η Σχολή δεν αποτελεί κερδοσκοπική επιχείρηση. Τα μηνιαία δίδακτρα των σπουδαστών διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο, ώστε να καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδά της.

Στην έδρα της  Σχολής μας λειτουργεί την τελευταία πενταετία και Τμήμα Πρακτικής Ψαλτικής, στο οποίο φοιτούν ενήλικες μαθητές που θέλουν να βελτιώσουν τα λίγα ψαλτικά που ξέρουν, με τρόπο πρακτικό. Έτσι μαθαίνουν τους ήχους, τροπάρια, τυπικό των ιερών ακολουθιών, σωστή απαγγελία των αναγνωσμάτων κλπ. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει συγκεκριμένη διδακτέα ύλη και είναι διετές. Απευθύνεται δε σε λαϊκούς και κληρικούς.

Γενικώς, η Σχολή είναι ένα σχολείο, με πρόγραμμα, με διδακτέα ύλη, με βιβλίο ύλης, με απουσιολόγιο, με καθημερινή εξέταση του μαθητή και παράδοση του νέου μαθήματος, με εξετάσεις. Εκτός αυτών γίνεται προσπάθεια από όλους τους καθηγητές, ώστε να αναδεικνύονται ευκαιριακά τα μεγάλα νοήματα των διδασκόμενων ύμνων,  για να είναι και πνευματικά ωφέλιμη η ιερή τέχνη της ψαλτικής, την οποία οι σπουδαστές μας επέλεξαν να καλλιεργήσουν.

 1. Διδάσκοντες Καθηγητές

Οι Διδάσκοντες στη Σχολή είναι πτυχιούχοι και διπλωματούχοι μουσικοδιδάσκαλοι Βυζαντινής Μουσικής, άνθρωποι με ήθος εκκλησιαστικό που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στην αίθουσα διδασκαλίας, γιατί αγαπούν την Εκκλησία και την εκκλησιαστική μουσική. Την αγάπη τους δε αυτή, προσπαθούν να εμφυσήσουν στους σπουδαστές της Σχολής.

Την Διεύθυνση της Σχολής έχει ο κ. Κωνσταντίνος Αν. Καντάνης, Μουσικοδιδάκαλος, ο οποίος διορίστηκε ως Διευθυντής Σπουδών της Σχολής, από τη Διεύθυνση Μουσικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, το έτος 2008. Από της ιδρύσεώς της δε, έως το 2008, στη θέση του Διευθυντή διηκόνησε με επιτυχία,  ο πρωτοπρεσβύτερος π. Γρηγόριος Παπακωστόπουλος.

Διδάσκουν επίσης οι κάτωθι Καθηγητές Βυζαντινής Μουσικής:

 • Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρήστος Μουσελίμης
 • κ. Βουλδή Μαρία
 • κ. Καντάνης Κωνσταντίνος
 • κ. Καμζέλας Κωνσταντίνος
 • κ. Καντάνης Παντελεήμων
 • κ. Λανάρας Κωνσταντίνος
 • κ. Μήτσος Παναγιώτης
 • κ. Αγγελής Ανδρέας
 • κ. Αυγούλης Θεόδωρος
 • κ. Βίγλας Παναγιώτης
 • κ. Βάτσιος Νικόλαος
 • κ. Αθανασόπουλος Γεώργιος
 • κ. Σιάχος Αλέξιος
 • κ. Μπισμπίκη Βιργινία
 • κ. Ρούμελης Ιωάννης

Το Τμήμα Παραδοσιακής μουσικής (άτυπο προς το παρόν) έχει μεγάλη άνθηση και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Σκοπός μας είναι να προχωρήσουμε στην αναγνώρισή του από την Πολιτεία. Την Διεύθυνση του Τμήματος έχει ο κ. Μήτσος Παναγιώτης.

 1. Παραρτήματα της Σχολής

Η Σχολή μας, έχει προ εικοσαετίας προχωρήσει στην ίδρυση Παραρτημάτων, ώστε να εξυπηρετούνται οι μαθητές της ευρύτερης περιοχής, χωρίς να χρονοτριβούν σε μετακινήσεις. Έτσι λειτουργούν Παραρτήματα στις εξής πόλεις και κωμοπόλεις της Ι. Μητροπόλεώς μας:

 • Θέρμο (υπεύθυνος καθηγητής κ. Σιάχος Αλέξιος)
 • Αμφιλοχία (υπεύθυνος καθηγητής κ. Ρούμελης Ιωάννης)
 • Παντάνασσα (υπεύθυνος καθηγητής κ. Καμζέλας Κωνσταντίνος)
 • Καινούργιο (υπεύθυνος καθηγητής κ. Μήτσος Παναγιώτης)
 • Παναιτώλιο (υπεύθυνος καθηγητής κ. Βάτσιος Νικόλαος)
 • Ματαράγκα (υπεύθυνος καθηγητής κ. Αλέξιος Σιάχος)
 1. Μήνυμα των Διδασκόντων:

Όλοι όσοι υπηρετούμε, ως Διδάσκοντες Καθηγητές της Σχολής, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Δαμασκηνού, προσπαθούμε να φανούμε αντάξιοι των διδασκάλων μας και συνεχιστές της ιερής προσπάθειας που εκείνοι οραματίστηκαν  και που με τόσο κόπο έθεσαν τις βάσεις της. Χαιρόμαστε για την πρόοδο  των μαθητών μας στη σπουδή της μουσικής των Αγγέλων και με κάθε τρόπο τους ενθαρρύνουμε στην προσπάθειά τους αυτή. Θεωρούμε, ότι είναι πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα παρήγορο στη σημερινή εποχή, νέα παιδιά, μέσα στα τόσα αρνητικά ερεθίσματα που δέχονται από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, να επιλέγουν και να σπουδάζουν την εκκλησιαστική μουσική και ως συνέχεια, πολλά από αυτά, να εντρυφούν στην παραδοσιακή μουσική με την εκμάθηση  παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

Το μήνυμα που δίνει η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου «Δαυίδ ο Ψαλμωδός», σε όλους όσοι την εμπιστεύονται και σπουδάζουν  την τέχνη του ιερού Δαμασκηνού, είναι να καλλιεργήσουν και να αγαπήσουν την εκκλησιαστική μουσική ώστε, σε συνδυασμό με το σωστό τρόπο ζωής, με τη σωστή στάση στο Αναλόγιο, με ήθος και φρόνημα εκκλησιαστικό, με ύφος κατανυκτικό και προσευχητικό, με  μυστηριακή ζωή, με υπακοή στο τυπικό την ιερών Ακολουθιών και  με υπακοή στην Εκκλησία, να ζουν πνευματικά, αποσκοπώντας στην διαρκή ένωση με το Σωτήρα μας Ιησού Χριστό.

Η εκκλησιαστική μουσική ηρεμεί έτι περισσότερο τον ψυχικό μας κόσμο, γιατί επενδύοντας τα θεόπνευστα ποιητικά κείμενα των ύμνων, «ακουμπά» την ψυχή, την οποία «εκπαιδεύει» με τις αρετές της αγάπης, της μετανοίας, της χαράς  και την λαμπρύνει με το Φως  του Λόγου, με την όντως Αλήθεια και Ζωή.

Σχολαί Ἱερᾶς Μητροπόλεως: α) Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἀγρινίου «Δαυίδ ὁ Ψαλμωδός»: Διεύθυνση: Ἁγίας Τριάδος 2 – Τ.Κ. 30131 – Ἀγρίνιον, τηλ. 26410-31.083,

E-mail. [email protected]·

Διευθυντής: Κωνσταντῖνος Ἀν. Καντάνης, Διπλωματοῦχος Βυζ. Μουσικῆς.

Παραρτήματα ἐν Θέρμῳ, Ἀμφιλοχίᾳ, Καινουρίῳ, Παντανάσσῃ, Παναιτωλίῳ, Ματαράγκᾳ