28 Μαΐου, 2024

Τελευταια Νεα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

e- mail:  [email protected]

            Οἱ παρεχόμενες ὑπηρεσίες τῆς Γραμματείας μιᾶς Ἱ.Μητροπόλεως εἶναι συγκεκριμένες καί διαφέρουν ἐλάχιστα, ἀναλόγως τῆς ἀκολουθούμενης «παραδόσεως» τῆς Μητροπόλεως.

            Σέ γενικές γραμμές ἡ Γραμματεία ἔχει τήν εὐθύνη τῆς τηρήσεως τοῦ Πρωτοκόλλου Εἰσερχομένων και Ἐξερχομένων ἐγγράφων σέ ἠλεκτρονική κυρίως μορφή καί τήν καταχώρηση ἀκολούθως στόν ἁρμόδιο Τομέα Ἀρχείου.

            Ἡ συζήτηση καί ἡ ἔγκριση τῶν Πρακτικῶν τῶν Ἱ.Ναῶν ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ – Ὑπηρεσιακοῦ Συμβουλίου, άποτελεῖ μία ἀκόμη βασική φροντίδα τῆς Γραμματείας. Τά ἐγκεκριμένα πρακτικά ὑπογράφονται ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου καί ἀποστέλλονται στά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια. Τά μή ἐγκεκριμένα ἀποστέλλονται μή ὑπογεγραμμένα, συνοδευόμενα ἀπό πλήρως αἰτιολογημένο τῆς ἀπορρίψεως ἔγγραφο. Συνήθως ἐπανυποβάλλονται, ἀκολουθώντας τίς ἐν λόγῳ ὁδηγίες – κατευθύνσεις.

             Στήν Γραμματεία φυλάσσονται οἱ φάκελοι ἁπάντων τῶν ἱερέων -ἐφημερίων, ἱεροκηρύκων και Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων πού ἐργάζονται στήν Ἱ.Μητρόπολη. Ὑπάρχει μέριμνα γιά τήν πλήρη ἐνημέρωση τοῦ φακέλου ἑνός ἑκάστου ἱερέως ἤ ὑπαλλήλου γιά ὅλες τίς ὑποθέσεις πού τούς αφοροῦν (αἰτήσεις ὑπηρεσιακές – βεβαιώσεις ἀποδοχῶν – μεταθέσεις – ὑπηρεσιακές μεταβολές – ἀπόδοση Μισθολογικῶν Κλιμακίων  κ.λπ).

             Τρέχοντα ὑπηρεσιακά ζητήματα πού ἀφοροῦν μία ἄμεση καί οὐσιαστική παρέμβαση τῆς Διοικήσεως διεκπεραιώνονται ἀπό τήν Γραμματεία.

            Ἡ ἐγγραφή και ἀποστολή Ἐγκυκλίων Σημειωμάτων πρός τούς Ἱερεῖς – Ἐφημερίους καί πρός τό χριστεπώνυμο πλήρωμα πραγματοποιεῖται ἀπό την Γραμματεία σέ τακτά χρονικά διαστήματα