18 Ιουλίου, 2024

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία “Στέγη φροντίδας ηλικιωμένων Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Θέρμου Ο Άγιος Στέφανος ο Γηροκόμος”, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εδρεύει στο Θέρμο Αιτωλ/νίας. Σκοπός του είναι η παροχή στέγης, τροφής, ιατροφαρμακευτικής και κάθε άλλης περίθαλψης και προστασίας, αγάπης και εξυπηρέτησης σε ηλικιωμένα άτομα και άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθουν, κατάκοιτα ή χρονίως πάσχοντα, καθώς επίσης και χριστιανική διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία αυτών.

Ο σκοπός του ιδρύματος είναι η παροχή στέγης, τροφής, ιατροφαρμακευτικής και κάθε άλλης περίθαλψης και προστασίας, αγάπης και εξυπηρέτησης σε ηλικιωμένα άτομα και άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν, κατάκοιτα ή χρονίως πάσχοντα, λόγω ανυπαρξίας εγγυτάτων συγγενών ή άλλης αιτίας, και των δυο φύλων, καθώς επίσης και η χριστιανική διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία αυτών, ώστε να έχουν «χριστιανικά τα τέλη της ζωής αυτών, ειρηνικά, ανώδυνα και ανεπαίσχυντα», κυρίως και κατά προτεραιότητα εκ του χώρου της Ορεινής Τριχωνίδας.

Στέγη φροντίδας Ηλικιωμένων

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Θέρμου

email: [email protected]

Τηλ : 2644022409